Randbøl Hede brænder - igen

16-04-2013

I løbet af denne uge vil der endnu en gang være kontrolleret afbrænding på Randbøl Hede

Helt ekstraordinært afbrænder Naturstyrelsen arealer på Randbøl Hede i april. Normalt foregår de kontrollerede afbrændinger i marts, men på grund af de lange perioder med frost og sne har det ikke været muligt at brænde alle arealerne i løbet af marts. Derfor vil besøgende på heden i denne uge kunne se røg stige op fra den vestlige del af heden.

Afbrændingen sker for at bekæmpe græsset blåtop og skabe bedre muligheder for, at lyngen kan brede sig på heden.

Læs mere om hedeafbrændinger på http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2013/Heden_braender.htm