Børn og unge plejer natur på Møns Klint

11-04-2013

Spejderne plejer stejle og sårbare skråninger i Jydelejet og på Høvblege, - to af de vigtigste kalkoverdrev i Danmark, hvor der er med mange vilde orkidéer.

Naturstyrelsen Storstrøm har i flere år arbejdet sammen med de lokale spejdere om naturplejeopgaver på Møns Klint.

Spejderne har løst opgaver på de stejle og sårbare skråninger i Jydelejet og på Høvblege, - to af de vigtigste kalkoverdrev i Danmark, bl.a. med mange vilde orkidéer. Her kan Naturstyrelsen ikke sætte maskiner på opgaverne, så derfor er der brug for mange hænder til at rydde uønskede træer og buske, så de smukke overdrev ikke gror til i skov og krat.
De Blå Spejdere på Møn har netop mange hænder, - dels alle spejderne i alderen 6 - 16 år, dels deres forældre og søskende. På en søndag i begyndelsen af april trodsede ca. 100 spejdere og forældre den sene vinter, og drog ud til Jydelejet på deres årlige naturplejedag. Selv de mindste spejdere kunne fint håndtere et ørnenæb, og flere forældre havde medbragt motorsav og buskrydder. Der blev klippet og savet til den store guldmedalje, dog under kyndig vejledning af skovløber Helle Stuhr Kotak og skovfoged HC Gravesen. Alle de træer og buske, der i sagens natur ikke skal ligge der og flyde, blev samlet op og kørt væk med traktor og vogn.
" Nu om dage kalder man det en win-win-situation på godt dansk", smiler skovfoged HC Gravesen. " Nemlig at begge parter får en stort udbytte af dette samarbejde. Naturstyrelsen får udført en meget vigtig naturpleje-opgave på den mest skånsomme måde, mens spejderne og deres forældre får en god dag i naturen, hvor de får viden og forståelse for naturen, og ikke mindst en fornemmelse af, at naturen er noget vi skal pleje og passe på !"
Der blev også leget i bakkerne (ikke mindst de mindste spejdere), hygget og snakket i dagens løb. Under frokosten blev alle trakteret med en kraftig snebyge og medbragt kage.

Naturpleje