Giv en hånd på på Melby

02-04-2013


Søndag d. 7. april 2013, kl. 10-13 samles et stort antal frivillige for, at trække træer op på Melby Overdrev så hedepræget kan bevares. ”Du er mere end velkommen til at være med og der er gratis arbejdsfrokost undervejs.” siger Skovfoged Søren Agerlund, som er ansvarlig for plejen på arealet.

Lyngheden bliver langsom forvandlet til skov, hvis der ikke gøres noget. Men det gør der heldigvis. Det er nu 6. år i træk frivillige med at rydde en del af overdrevet. ”Tag familien med og hjælp os med at fjerne fyrre- og birketræer, så endnu en del af Melby Overdrev bliver bevaret. Arrangementet er et fællesprojekt mellem Danmarks Naturfrednings Forening Halsnæs og Naturstyrelsen Nordsjælland” siger skovfoged som i øvrigt fortæller at mødestedet er Melbylejren i Asserbo, og at du bare skal køre ind og sætte bilen i Melbylejren, Nyvej/Tangvej 2, 3360 Liseleje.
Tilmelding er ikke nødvendig, men yderligere information kan fås hos Skovfoged Søren Agerlund, SNS Nordsjælland, tlf. 48 46 56 19 eller 23 21 53 30.

Melby overdrev er den største hede på Sjælland
Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved Nordkysten. Det har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhuse. Nu er det Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland der plejer området, men træerne har bredt sig og truer med at skygge lyngen væk. Der er det seneste år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne er så småt ved at vise sig. Der er dog fortsat et kæmpe arbejde tilbage, men ved fælles hjælp vil det lykkes at redde den sidste store hede på Sjælland.

DN Halsnæs har, i godt samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, ønsket at bidrage til naturplejen ved hjælp af frivillige. Derfor dette arrangement en opfølgning på de sidste års succes.

Frivillige fjerner træer på Melby Overdrev