Skovning i Hornbæk Plantage

02-04-2013

Naturstyrelsen Nordsjælland planlægger hugst af rødgran i Hornbæk Plantage i løbet af uge 15 - 16  2013.

Det er efterhånden flere år siden, at der er udført skovninger i Hornbæk Plantage. Nu har vi planlagt hugst i 7 afgrænsede områder i skoven. Områderne fremgår af kortet. Til efteråret vil der igen blive skovet i Plantagen. Herefter vil der så blive en længere pause i skovningen. Efter hugst vil nogle af arealerne blive tilplantet med løvtræ, primært eg, mens andre arealer vil få lov at gro naturligt til af sig selv.

Kort over skovningsområderne

Skovningerne i Hornbæk Plantage vil foregå med skovningsmaskine, og det kan for mange mennesker virke voldsomt. Vi vil imidlertid bestræbe os på at vise hensyn overfor naturen, skovens mange fortidsminder samt ikke mindst overfor skovens publikum” siger skovfoged Kim Myling - Petersen.

I forbindelse med skovningerne kan der opstå situationer, hvor en skovvej eller en sti bliver beskadiget. De værste beskadigelser vil blive forsøgt repareret så hurtigt, som det er muligt, men vejene vil først blive gennemgået efter skovningen i efteråret. Der vil blive opsat info-tavler i skoven ved skovningspladserne. Tavlerne fortæller om formålet med skovningen og beder om respekt for sikkerhedsafstand til arbejdet, så der ikke opstår farlige situationer.

Skovningen foregår med maskine