Nu fjernes de sidste nåletræsbevoksninger ved Gudenåens- og Skjernåens Kilder

30-08-2013

Naturstyrelsen fjerner i disse uger de sidste nåletræsbevoksninger nær Gudenåens- og Skjernåens Kilder for blandt andet at leve op til formålet med fredningen af området.

I disse dage fjernes de sidste bevoksninger med nåletræer som lærk og rødgran fra Naturstyrelsens arealer omkring Gudenåens- og Skjernåens Kilder. Det sker for at leve op til formålet med fredningen af området og dets udpegning som naturskovsområde.

Det overordnede formål med landskabet er, at dets overdrev og egekrat skal plejes og bevares. Nåletræerne fjernes for at undgå, at deres frø spredes ind i egebevoksningerne, og for at man bedre kan erkende landskabets former.

Der fjernes i alt ca. 4.000m3 nåletræ på 14ha fordelt på 3 delområder i Koutrup Skov, Tinnet Plantage og ved Lindbjerg mellem Tinnet Krat og Nørre Risager Plantage.

De ryddede områder vil ikke efterfølgende blive tilplantet, men vil få lov at springe i egekrat iblandet andre løvtræer eller få lov at udvikle sig til overdrev, hvor kreaturer kan græsse.

Der vil i den kommende tid køre skovnings- og udkørselsmaskiner i området. Området vil ikke være lukket for publikum, men man bør være opmærksom og holde god afstand til maskinerne. Skovningsmaskine