Infomøder om tilskud til Natura 2000-skovnatur

06-08-2013

Naturstyrelsen Himmerland afholder informationsmøder om tilskud til Natura 2000-skovnatur.

  1. Tirsdag den 27. august kl. 19 - 21 i Klænghuset ved Mosskovgård på Møldrupvej 26, 9520 Skørping.
  2. Tirsdag den 3. september kl. 19 - 21 i Råsted Forsamlingshus, Hobrovej 374,  8920 Randers NV.
  3. Torsdag den 12. september kl. 19 - 21 i Skovpavillionen i Tolne Skov, Bakkevej 5, 9870 Sindal.

Informationsmøderne henvender sig til alle skovejere, disses repræsentanter, konsulenter m.v.

Naturstyrelsen vil desuden – i løbet af 2013 og 2014 – tage direkte kontakt til alle skovejere med over 5 hektar kortlagt skovnatur.

Følgende tilskudsordninger vil blive gennemgået i hovedtræk, og der er mulighed for at stille spørgsmål:

  • Tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000-områder
  • Tilskud til grøn driftsplan

Tilmelding til Lisbeth Busk via e-mail: eller telefon 7254 3909. Ved tilmelding på mail: Skriv i emnefelt: Info-møde Natura 2000.

Af hensyn til servering bør tilmelding ske senest 3 dage før mødets afholdelse.

Se mere på http://www.nst.dk/privatskovtilskud