LÆSØ Natura-2000 lodsejerforening A.M.B.A. stiftet

12-08-2013

Tirsdag den 6. august blev den lodsejerforening, der i de sidste 9 måneder er arbejdet ihærdigt på, omsider stiftet.

Arbejdsgruppen bag foreningen samt LIFE Læsø projektet stod bag et større lodsejerinviteret møde i Byrum forsamlingshus og det var en stor glæde at 60-70 lodsejere mødte frem og sikrede en god og udbytterig aften.

Programmet bestod helt overvejende af en solid gennemgang af vedtægter, forpagtnings- og pasningsaftaler samt budgetter og økonomiske analyser.

Spørgelysten var betydelig og først ret sent på aften kom det til tegning af medlemskab og valg til bestyrelse.

Udover direkte tegninger, blev der noteret et betydeligt antal ejere, der ønskede en nærmere drføtelse af netop deres arealer. Det vurderes pt. at de, der har tegnet sig, bidrager med ca. 45 % af de opnåelige total areal.

Der er i dagene efter mødet registreret en meget positiv holdning til mødet, dets præsentationer og den konkrete stiftelse af foreningen.

Valgt til bestyrelse blev følgende:

  • Henrik Autzen – formand
  • Henning Johansen – næstformand
  • Flemming Strøm
  • Lasse G. Jensen
  • Morten Pihler
  • Jan Kjær – Læsø kommune
  • Hans – Henrik Jørgensen – Naturstyrelsen
  • Peter Singers – 1. suppleant
  • Sven Thyø – 2. suppleant

Repræsentant for Læsø kommune og Naturstyrelsen er udpeget, ikke valgt.

Den ny bestyrelse samles første gang den 27. august, hvor forretningsorden med videre vil blive fastlagt.

Der er iværksat momsregistrering af foreningen, ligesom drøftelser med SKAT vedr. skatteforhold er påbegyndt.

Det er endvidere besluttet at alle, der enten tegnede sig eller udbad sig en nærmere drøftelse kontaktes hurtigst muligt efter 1. september.

Foreningen vil løbende bringe nyheder m.v. på denne hjemmeside.