Info-møde om tilskud til Natura 2000-skovnatur

07-08-2013

Naturstyrelsen Fyn afholder informationsmøde om tilskud til Natura 2000-skovnatur. torsdag den 29. august kl. 19-21 ved Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Naturstyrelsen Fyn afholder informationsmøde om tilskud til Natura 2000-skovnatur .

  • Torsdag den 29. august kl. 19-21 ved Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Informationsmødet henvender sig til skovejere, disses repræsentanter, konsulenter m.v. Naturstyrelsen planlægger desuden -  løbet af 2013 og 2014 – at tage direkte kontakt til alle skovejere med over 5 ha. kortlagt skovnatur i fredskov

Følgende tilskudsordninger vil blive gennemgået i hovedtræk, og der er mulighed for at stille spørgsmål:

  • Tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000-områder
  • Tilskud til grøn driftsplan.

Tilmelding via e-mail eller til Tina Christensen på telefon 7254 3540 Af hensyn til servering bør tilmelding ske senest 3 dage før mødets afholdelse. Ved tilmelding på mail: Skriv i emnefelt: Info-møde Natura 2000

Se også på http://www.nst.dk/privatskovtilskud