Hvidnæse strandet på det nordlige Mors

14-08-2013

Fredag aften den 9.august observerede en borger en strandet hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) mellem Skarrehage og Feggesund på Nordmors. Det blev mandag formiddag meldt til Morsø Kommune, som informerede Naturstyrelsen Thy. Hvidnæsen blev besigtiget af biolog Kristian Mandsberg Nielsen fra Naturstyrelsen Thy, som vurderede hvidnæsens tilstand og indsamlede data til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Hvidnæsen var en hun på 2 meter, som desværre var gået i forrådnelse. Hovedet blev indsamlet til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor det skal bruges til at øge kendskabet til arten, så man fremadrettet kan gøre brug af den viden til at forbedre Hvidnæsens leveforhold i de danske farvande.


Danmark har underskrevet småhvalsaftalen (ASCOBANS), hvormed vi har forpligtiget os til at foretage forsknings- og forvaltningsmæssige aktiviteter for bl.a. hvidnæsen.

Hvidnæsen optræder på listen over beskyttede arter på bilag IV i EU’s habitatdirektiv og der er derfor forbud mod at forringe artens levesteder. Hvidnæsen og marsvin er de to eneste ynglende hvalarter i Danmark. Hvidnæsen er den almindeligste delfin i de danske farvande. Den spiser torskefisk og blæksprutter og lever primært ude i Nordsøen og Skagerrak, men trækker også ind i de indre danske farvande. Hvidnæsen er et flokdyr, som i Nordsøen lever i flokke på 4-6 dyr, men i andre dele af dens udbredelsesområde er der observeret flokke på indtil 1000 individer. Den kan blive 40-50 år gammel og det formodes at de bliver kønsmodne når de er 9-15år.