Kirstinelysts Venner er stiftet

25-08-2013

Bestyrelsen ser frem til at trække i arbejdstøjet

Torsdag den 22. august blev der afholdt stiftende generalforsamling for foreningen Kirstinelysts Venner i de smukke rammer på Randbøl Hede. Der var i alt 27 fremmødte.

Gert Hougaard Rasmussen fra Naturstyrelsen gennemgik vedtægten, som blev vedtaget med enkelte ændringer i forhold til oplægget. Derefter var der valg til bestyrelsen. I alt blev valgt fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter og en revisor. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig selv. Som formand blev valgt Steen Korsgaard. Som sekretær blev valgt Karina Thuner, mens Jørgen Rosenskjold blev kasserer. Carsten Søndergaard og Poul Henrik Frerks er menige bestyrelsesmedlemmer, mens Peer Høgsberg og Else Lykke er suppleanter. Som revisor blev valgt Jørgen Petersen.

" Vi glæder os meget til at komme ordentligt i gang og få lavet nogle spændende events på det her dejlige sted ," siger formand Steen Korsgaard.

Foreningens formål er at udvikle og gennemføre spændende aktiviteter på Kirstinelyst og Randbøl Hede. Derudover fungerer foreningens medlemmer som ambassadører for stedet, ligesom de hjælper med at holde øje med stedet.

På mødet var der allerede idéer og forslag til, hvilke aktiviteter og opgaver, foreningen kunne varetage. Så den nystiftede bestyrelse har stor opbakning helt fra starten.

Alle, der kan tilslutte sig formålet for venneforeningen, kan blive medlemmer. Bestyrelsen fastsatte det årlige kontingent til 50 kr. for indeværende år.

Vil du høre mere om foreningen, eller vil du gerne være medlem, så kontakt:
Formand Steen Korsgaard, 30701941 eller sekretær Karina Thuner, 61707944