Info-møder om tilskud til Natura 2000 - skovnatur

08-08-2013

Naturstyrelsen Vestsjælland afholder informationsmøder om
tilskud til Natura 2000 - skovnatur.

  • Torsdag den 29. august kl. 19-21 på Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede
  • Tirsdag den 3. september kl. 14-16 på NST Bornholm,
    Koldekildehus, Segenvej 39, 3720 Åkirkeby
  • Onsdag den 4. september kl. 19-21 på NST Nordsjælland,
    Gillelejevej 2b, 3230 Græsted

Informationsmøderne henvender sig til skovejere, disses repræsentanter, konsulenter m.v.

Naturstyrelsen planlægger desuden – i løbet af 2013 og 2014 – at tage direkte kontakt til alle skovejere med over 5 ha. kortlagt skovnatur i fredskov.

Følgende tilskudsordninger vil blive gennemgået i hovedtræk, og der er mulighed for at stille spørgsmål:

  • Tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000-områder
  • Tilskud til grøn driftsplan

Tilmelding via e-mail eller til Andreas Scheffel på telefon 7254 3268 / 9132 9513.

Af hensyn til servering bør tilmelding ske senest 3 dage før mødets afholdelse.
Ved tilmelding på mail - skriv i emnefeltet: Info-møde Natura 2000

Se også Naturstyrelsens hjemmeside om Tilskud til private skove .