Der ryddes nu op i skoven efter Bodil

12-12-2013

Naturstyrelsen er nu i gang over hele landet med at rydde op efter det voldsomme besøg af stormen Bodil

Naturstyrelsen er nu i gang over hele landet med at rydde op efter det voldsomme besøg af stormen Bodil....

I Vendsyssel slap statens skove forholdsvist nådigt, men specielt i Blokhus og Tranum Plantager har besøget af stormen Bodil forårsaget en del spredte skader. På Læsø er der også væltet en del træer. Det skønnes således at ca. 2500 kubikmeter træ enten ligger ned eller er væltet over i andre træer på Naturstyrelsens arealer i Vendsyssel.

"Det ser ud som om vi igen slap nådigt i forhold til resten af landet, hvor Bodil har anrettet betydeligt mere skade end i Vendsyssel", siger skovfoged Thomas Retsloff fra Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Bodil har her væltet et par store ædelgran ud over vejen. Gå IKKE under sådanne træer! (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

"Faldet er ligesom ved sidste storm spredt og flere af træerne vil blive liggende og indgå som en vigtig del af skovens mangfoldighed. Et stort træ, der får lov til at ligge og forfalde kan være hjem og fødemulighed for f.eks. en lang række insekter", fortsætter han.

Oprydning vil ske over længere tid.

Naturstyrelsen gik allerede dagen efter stormen i gang med at fjerne træer, der blokerer veje og på anden måde er farlige eller generende for offentlighedens færdsel i skovene.

Skovarbejder Erik Kristensen og EUD-elev Henrik Gregersen rydder op efter Bodil - her i Blokhus Klitplantage (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

"Vi tager ingen chancer når vi rydder op efter naturens kræfter" siger skovarbejder Erik Kristensen, som i disse dage sammen med flere kollegaer arbejder med resultaterne efter Bodils besøg og tilføjer "Der er mange farlige træer, som vi ikke rører ved, fordi de enten ligger i spænd eller hænger fast i nabotræer, der ikke er helt stabile og måske nu står og hælder. Sådanne træer venter vi med indtil vi kan få større maskinel ind og rydde op uden fare for at noget kan gå galt"


Pas på med at færdes omkring og klippe gran fra træer, der er væltet i stormen!

Naturstyrelsen opfordrer til, at man er meget forsigtig med at tage gran fra stormfældede træer, der meget ofte ligger i spænd eller ikke er faldet helt ned endnu.

Det kan være fristende at hente julegran på træer, stormen har væltet. Man skal tænke sig meget godt om, og kun gøre det, hvis det væltede træ ligger helt for sig selv. Flere træer, der ligger oven på hinanden, ligger tit i spænd, og meget store kræfter kan blive udløst, hvis man rører ved dem. Det er livsfarligt, siger skovfoged Thomas Retsloff.

Yderligere oplysninger:

Thomas Retsloff, Skovfoged, Naturstyrelsen Vendsyssel, Mobil: 21618331, e-mail:

Jesper Blohm-Hansen, Skovrider, Naturstyrelsen Vendsyssel, Mobil: 21618300, e-mail: