Ny egeskov ved Ladby, nordvest for Næstved

02-12-2013

Som opfølgning på borgernes ønsker ved den åben skovdag i maj er Naturstyrelsen nu i gang med at plante 80.000 træer i den nye skov ved Ladby nordvest for Næstved.

Som opfølgning på borgernes ønsker ved den åben skovdag i maj er Naturstyrelsen nu i gang med at plante 80.000 træer i den nye skov ved  Ladby nordvest for Næstved.

Den første skov bliver et egestykke med lind som indblandingstræ. I skovbrynene kommer der forskellige træer og buske såsom røn, hæg, fuglekirsebær, hassel, hunderose, benved og mange flere. Skovbrynene skal være flotte at se på, må også gerne dufte, og der må gerne være noget, der kan sankes. Som sidegevinst giver det læ til vildtet.

To nye skovområder, hver på cirka 35 hektar, er  resultatet af, at Naturstyrelsen har købt to områder ved Ladby og Fælleseje. Områderne er købt som en del af skovrejsningsaftalen mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet.

Det nye naturareal øst for Ladby bliver lavet med store hensyn til den eksisterende natur, landskabet og kulturarven. Der skal være gode  muligheder for, at folk kan bruge de nye områder til forskellige friluftsaktiviteter. Områderne laves derfor som en blanding af skov og lysåbne sletteområder, hvor der vil være mulighed for  at dyrke forskellige former for friluftsliv f.eks. løb, ridning eller en stille skovtur.

Efter planen skal al skoven være plantet og alle friluftsfaciliteter stå færdige i slutningen af 2014.

De to nye skove skal indgå i den grønne ring  af friluftsområder omkring Næstved.  Kommunen og Naturstyrelsen har i første etape etableret 3 skov- og naturområder ved Lille Næstved, Vridsløse og Rønnebæk. Disse arealer på i alt 210 hektar blev overdraget fra kommunen  til Miljøministeriet mod, at der blev etableret bynær, rekreativ natur på områderne og mod, at Miljøministeriet erhvervede tilsvarende arealer omkring Næstved til formålet. Det er således planen, at skovene med tiden skal blive på over 400 hektar.

Der er en lang række fordele ved at lave skov. Undersøgelser har for eksempel vist, at det udover at have positiv betydning for miljøet også er gavnligt for folks fysiske og psykiske sundhed og på hus- og ejendomspriser i naboområderne.

Kontaktperson
Skovfogedelev Rasmus Friis Scharling
E-mail:
Tlf.: 22 49 65 78