Stormens følger i Nordsjælland

10-12-2013

Stormen var voldsom overfor nordkysten af Nordsjælland.

Ødelæggelser langs nordkysten

"Nordkyststien langs Hornbæk Plantage og Horneby Sand er hårdt ramt af stormens hærgen. Mange steder er stien helt forsvundet, og det er ikke muligt at færdes langs kysten hverken i Horneby Sand eller Hornbæk Plantage. Strandlegepladsen ved Hornbæk Havn, står stadig og sopper i vand, " siger Skovfoged Torben Hoch efter han har været ude og se på følgerne af stormen langs Nordkysten.

Nordkysstien. Foto Ole Andersen

Ved Gilbjerg Hoved er der sket mange store skred, men pga. den meget høje kystskrænt er der ikke sket ødelæggelse på faciliteter, dog er den yderste sti oppe på kystskrænten er visse steder skredet i havet, og man skal derfor færdes med stor forsigtighed langs kysten.

Sankt Helene kilde ved Tisvilde er ligeledes blevet voldsomt beskadiget af stormen, hvilket af yderst kedeligt da det kun er ca. 1 år siden at området omkring kilden blevet restaureret.

Stormen fredag morgen. Foto: Søren Agerlunf

Den meget høje vandstand og de kraftige bølger har efterladt en usædvanlig bred stand mange steder f.eks. standen ved Tisvildeleje, der flere steder er blevet 10-15 meter bredere.

"Stormen har afsløret et hidtil ukendt bygningsanlæg ved stranden Lille Kulgab i Nordsjælland. Da vandet trak sig tilbage efter stormen, viste et større bygningsanlæg sig. Det er sansynligvis et tysk værk fra krigens tid. Det samlede bygningsværk er på 60 til 70 meter, består hovedsageligt af mursten, og går ind i klitterne," fortæller Skovfoged Søren Agerlund.

Flere steder er trapper der leder ned til stranden beskadiget, og det er derfor vigtigt at man færdes med stor forsigtighed, når man går tur langs kysten.

Nyt byggeri dukket op. Foto: Søren Agerlund

Stormens følger i skovene

Naturstyrelsen Nordsjælland har nu åbnet skovvejene i enhedens skove så meget at det står klart at det ser værre ud end først antaget.
Der er faldet væsentlig mere i stormen den 5.-6. december end i oktoberstormen.

Skønnet lyder nu på omkring 25.000 kbm nåletræ. De to storme har dermed fældet mindst 40.000 kbm nåletræ eller tæt på et års almindelig hugst. Nåletræet fra fladefaldene vil så vidt muligt blive oparbejdet, hvorimod de mange løvtræer, der faldet spredt rundt i skovene, får lov at ligge, med mindre de ligger i vejen for trafik.

Ingen sankekort

Der forventes ikke at komme nye sankemuligheder på baggrund af stormen. Dog kan der evt. laves aftale med Naturstyrelsen om træer i private skel.