NYt om den kommende skovrejsning ved Eshøj

01-02-2013

Besøg skovrejsningsområdet

Lørdag d. 2. februar er der rundtur på skovrejsningsområdet, og samtidig en tur gennem den allerede eksisterende Eshøj Plantage. Turen starter ved parkeringspladsen i Eshøj Plantage kl. 13.30.

Offentligt møde

Tirsdag d. 29. januar afholdt Naturstyrelsen Thy offentligt møde om den kommende skovrejsning ved Eshøj. Der deltog omkring 25 borgere fra lokalområdet samt repræsentanter fra Thisted Kommune.
Skovrider Ditte Svendsen indledte med  et oplæg om skovrejsningen, hvorefter de fremmødte kunne stille spørgsmål og  komme med forslag til etableringen af den nye skov. Under mødet var der en meget positiv stemning og der var stor  opbakning til oprettelsen af et lokalt skovlaug.

Skovlauget kommer til at bestå af 7 lokale borgere, som skal rådgive Naturstyrelsen under etableringen af skoven, være ambassadører for den nye skov, hjælpe med mindre opgaver samt senere komme med forslag omkring evt. forbedringer.

Ideer til skovrejsningen skal sendes til Naturstyrelsen senest d. 20. februar, hvorefter Naturstyrelsen vil drøfte ideerne med skovlauget og Thisted Kommune.

Læs : Referat fra det offentlige møde