Naturen får en hjælpende hånd i Holtug Kridtbrud på Stevns

18-01-2013

Engang blev der brudt kalk og kridt, nu er Holtug Kridtbrud en naturperle med sjældne planter, Stor Vandsalamander og kransnålalger

Engang blev der brudt kalk og kridt, nu er Holtug Kridtbrud på Stevns en naturperle med sjældne planter, Stor Vandsalamander og kransnålalger. Der er tydelige spor efter gravning af kalk og kridt i det gamle brud, men birk og ær er langsomt ved at tage over. Naturstyrelsen går nu i gang med en større rydning, for at sikre de specielle dyr og planter der findes i området.

Kridtbruddet er et såkaldt Natura 2000 område, der har ligget urørt siden udgravningen blev lukket ned i 1972. I dag ejes det af Naturstyrelsen. Nu er det på tide, at der bliver skredet ind for at bibeholde specielle natur i kridtgraven. Dette vil ske med hjælp fra Hededanmark, der har fået opgaven i det svært fremkommelige terræn i kridtbruddet. Store mængder af birk og ær er ved at overtage området og skal derfor ryddes, hvilket i sig selv lyder som en overskuelig opgave, hvis det ikke var for de stejle skrænter i bruddet.

Smuk udsigt i Holtug Kridtbrud

Foto: Anne Linea Løfquist , Stevns Naturcenter

Med hjælp fra Falck bliver der hejst en gravemaskine ned, hvor den skal trække buske og træer op med rødder. Materialet bliver enten brændt på stedet eller kørt væk som flis. Det vil sikre at der intet materiale ligger tilbage i kridtbruddet, hvor det kan virke som næring for fremtidig opvækst.

For at bevare de vigtige planter og levesteder i bruddet har Stevns Naturcenter hjulpet med at udpege forskellige områder, der skal passes særligt på.

Den lille blå sø der ligger i bunden af bruddet er hjemsted for den store vandsalamander og kransnålealgerne. For at sikre de rigtige livsbetingelser i denne charmerende lille sø er det vigtigt at forhindre total tilgroning med bla. pil, tagrør og dunhammer, således at der stadig kommer lys il bunden af søen.

”Vi regner med at den fremtidige pleje af området kan klares med håndkraft! Nu giver vi den en større omgang, og så håber vi at kunne lave en plejedag, hvor frivillige kan lære noget om naturen og hjælpe med at trække små træer og buske op", udtaler skovfoged Mikkel B. Clausen, Naturstyrelsen.

Tilgroning

Foto: Anne Linea Løfquist , Stevns Naturcenter