Skiløjper i Midtjylland 18. januar

18-01-2013

Naturstyrelsen Midtjylland har i denne uge forsøgt at køre langrendsløjper op i Gludsted Plantage og ved Gudenåens Kilder. Desværre er resultatet dårligt, hvorfor der ikke vil blive kørt flere løjper op på arealer, der forvaltes af Naturstyrelsen Midtjylland, før der er faldet en del mere sne.

Den sne, der ligger, er meget let og luftig, hvorfor den presses sammen til næsten ingenting, når der bliver kørt med vores løjpelæggere. Derfor er der på græsarealer mange steder græs eller muldskud, der stikker op i sporet, mens spor på skovveje er generet af opstikkende sten samt grus lige under det tynde snelag.

Til gengæld har der været skiløbere ude i flere af vores skove - også de ovenfornævnte - og har trådt nogle gode spor. En skiløber presser i sagens natur ikke sneen så hårdt som vores løjpelæggerslæder. Der er derfor alligevel gode muligheder for masser af vintermotion og naturoplevelser i de midtjyske statsskove denne weekend. Har du både et par gamle og et par nye ski, bør du dog vælge at bruge de gamle. God tur!