Offentligt møde om vådområdeprojekt ved Flade Sø F

23-01-2013

"Naturstyrelsen Thy afholder offentligt møde om det statslige vådområdeprojekt ved Flade Sø tirsdag den 5. februar 2013 på Tinghuskroen i Vestervig kl. 19:30. Alle interesserede er velkomne. På mødet vil der blive orienteret om baggrunden for projektet, og det rådgivende ingeniørfirma Rambøll vil præsentere forslag til mulige løsninger. Der vil også blive rig lejlighed til at komme med spørgsmål, kommentarer og forslag til projektet. "

Foto: Henrik Schjødt Kristensen

Flade Sø set fra dæmningen