Kronvildt om vinteren

29-01-2013

I de sidste 14 dage af januar har man fra kystvejen imellem Hanstholm og Klitmøller kunnet iagttage store flokke af krondyr. Krondyrene sætter på denne årstid stor pris på lyngskud og rensdyrlav. De to fødeemner kan sikre dem et godt fedtlag som giver dem god beskyttelse mod kulden. De næringsrige, unge lyngplanter fremkommer ved den aktive naturpleje som foregår i Hanstholm reservatet, blandt andet med afbrænding af gammel lyng og med kreaturgræsning. Det kan lyde selvmodsigende, at når man lader kreaturerne græsse på lyngplanterne om sommeren, så får krondyrene bedre føde om vinteren. Men kreaturernes sommergræsning betyder mange nye skud på lyngplanterne, og deres tunge fodtrin blotlægger mange steder jordbunden, så ny lyng kan spire.

Prøv at betragt krondyrflokkene, når de står eller ligger (sidder) ude i klitterne. De sidder altid, hvor der er læ, for på den måde at spare mest muligt på energireserverne. Så i perioder med østenvind( som den vi lige har været igennem) , er dyrene i Hanstholmreservatet ofte lette at se fra Kystvejen, fordi de opholder på vest siden af klitrækkerne, hvor der er  læ for den isnende østenvind.

Der er dog altid et enkelt dyr som holder et vågent øje med omgivelserne, medens de andre nyder freden og roen. På dage med sne er det let at få øje på dyrene, så hold ind i vejsiden og nyd synet af de mange flotte dyr. Krondyrene sætter stor pris på fred, så nyd synet af dem gennem en kikkert på god afstand, så du ikke forstyrrer dem.

Krondyr i klitterne ud mod havet- her uden sne

På billedet holder en hjort øje imens hinder og kalve æder af lyngen. Med de seneste dages milde, men kraftige blæst fra vest - sydvest er der ikke længere læ på vestsiden af klitterne.