Offentligt møde om skovrejsning ved Eshøj

16-01-2013

Naturstyrelsen har erhvervet 8 ha landbrugsjord i tilknytning til Thisted kommunes skov, Eshøj Plantage. Erhvervelsen til skovrejsning er sket som følge af den politiske aftale om Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Plantage, hvorfor staten ønsker at rejse i alt 100 ha erstatningsskov i Thisted kommune.

Der indbydes til offentligt møde om skovrejsningen:
Tirsdag den 29. januar kl. 19:30 på Rolighedsskolen , Kastanievej 80, 7700 Thisted, indgang fra P-pladsen, Østermølleafdelingen.

På mødet vil der blive redegjort for baggrund og formål med skovrejsningsprojektet. Der vil også blive mulighed for, at der kan nedsættes et skovlaug, hvorigennem man kan få indflydelse på skovrejsningsprojektet og herigennem at skabe et lokalt medejerskab til projektet. Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og komme med forslag og idéer.

Som videreførelse af skovrejsningsmødet afholdes lørdag den 2. februar kl. 13:30 fra P-pladsen ved Eshøj i samarbejde med Thisted kommune en besigtigelsestur i terrænet, hvor alle interesserede ligeledes inviteres til at deltage. Denne eftermiddag vil vi trave igennem området og under turen drøfte forslag og muligheder.

På billedet ses skovrejnsningsområdet indtegnet med rødt.

Skovrejsningsområde ved Eshøj