Kronvildtjagt i Hoverdal Plantage

18-01-2013

Naturstyrelsen afholder 24/1-2013 en jagt efter samme "opskrift" som den der blev afholdt 27/1-2012.

Den 27. januar 2012 afholdt Naturstyrelsen Vestjylland en "fælles" kronvildtjagt i Hoverdal Plantage. Det "fælles" bestod i at udover de ca. 40 inviterede gæster - jagtforeningsfolk og naboer - der skulle på jagt i skoven, var ejere/jagtlejere til skovens naboarealer inviteret til at deltage i fælles start og afslutning på jagten.

Desuden kunne naboer til skove på dagen få en dispensation til at opstille skydestige/-tårn nærmere end lovens karv om en afstand på min. 130 meter.

Torsdag den 24. januar 2013 afholdes en jagt efter samme "opskrift".

  • Start: 08.30
  • Mødested: Sørup Lejrplads , der ligger i vestenden af Hoverdal Plantage ca. 1½ km øst for adressen Sørupvej 5, 6980 Tim.

I forbindelse med afslutningen vil der blive serveret varmt mad samt kaffe med brød. Der vil blive opkrævet betaling for mad/drikkevarer.

Aftenen inden jagten - 23. januar 2013 kl. 19.30 - afholdes et møde, hvor formålet er en snak/debat om kronvildtet på egnen, da dialog mellem forskellige interessegrupper er den eneste farbare vej. På mødet vil det være muligt at få udleveret en dispensation til opstilling af skydestige/-tårn på jagten dagen efter.

Mødet afholdes i "Laden" på Tarpgaard, Tarpvej 13, Vedersø 6980 Tim (Bare rolig - der er varme i "Laden")

Alle er velkomne til mødet, men af hensyn til kaffe .m.v. er tilmelding nødvendig. Tilmelding til eller 72 54 36 64/36 65 - senest 22. januar.

Lodsejere/jægere der ønsker en dispensation, men ikke kan komme til mødet, kan henvende sig til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80 eller pr. mail til