Skestorke-succes i sommerlandet

01-07-2013

Flere hundrede skestorke i vente ved Skjern Enge i Vestjylland.
Imens den velkendte, hvide stork med de lange røde ben, har haft en trist ynglesæson i 2013, hvor der ikke kommer danske unger på vingerne i år, så tegner det helt anderledes godt for skestorken, der er navngivet efter sit spøjse, skeformede næb. Skestorkene, der egentlig hører til den eksotiske gruppe af ibis, der mest kendes fra Afrika, har etableret sig i en stor koloni ud for Skjern Å deltaet.

Skestork
Skestorken har navn efter sit skeformede næb.

Yngler på jorden i en kæmpe koloni.
I år er der ikke mindre end 67 reder gemt på jorden mellem strandvegetationens rør og siv. Det er en ny ynglerekord!
Aldrig tidligere har vi haft så mange skestorkereder i området ”, oplyser skovfoged og naturvejleder Niels Lisborg fra Naturstyrelsen. ” Hvis det lykkes forældrefuglene at få ungerne på vingerne, vil vi i højsommeren kunne opleve et eldorado af flere hundrede skestorke flyve mellem fjorden og fødesøgningspladserne i Skjern Enge.  Det bliver en fantastisk naturoplevelse for områdets mange besøgende .”, siger Niels Lisborg
Skestorkeunger
67 reder har skestorkene etableret ved Skjern Å i 2013. Det er ny rekord.
Oplev skestorkene
Skestorken er afhængig af søer og våde lavninger i engene, der rummer godt med vandinsekter, småfisk og snegle. Her snadrer fuglene i vandkanten, hvor næbbet bevæges sidelæns frem og tilbage i søgen efter føde. Fuglene er lette at få øje på da de er hvide og lyser op i det grønne græsningslandskab. Et af de bedste steder, at opleve skestorkene er fra Hestholm-fugletårnet eller fra Hestholm-parkeringspladsen mellem Skjern og Lønborg. Her kan fuglene opleves frem til september, hvor de trækker til vinterkvarteret i Vestafrika.
Naturstyrelsens vandretursfolder over Skjern Enge kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Skjern.htm

Skjern Enge
Skjern Enge er resultatet af Skjern Å Naturprojekt 1999-2003, der er Danmarks største naturgenopretningsprojekt. I dag er området et beskyttet naturområde af international betydning, men samtidig et uderum med plads til oplevelser, turisme og friluftsliv – og et levested, hvor planter, dyr, fugle og insekter, gennem områdets drift og forvaltning, bliver tilgodeset og styrket. Skjern Enge er på ca. 2200 ha og rummer mange, spændende vandreruter.
Naturstyrelsen vurderer at ca. 100.000 besøger området hvert år – og med et stigende antal udenlandske gæster.

Yderligere oplysninger: Skovfoged Niels Lisborg, Naturstyrelsen, tlf. 2141 8644. Pressefotos kan tilsendes.