Forbud mod al brug af åben ild på alle pladser

24-07-2013

Tocifrede varmegrader og hedebølge er sød musik i ørerne på ferieramte danskere, men i takt med at varmen og tørken stiger, så vokser også risikoen for, at ukontrollerbare brænde kan opstå.

Plantagerne og hederne er for alvor begyndt at tørre ud, og brandfaren stiger dag for dag. Vi opfordrer derfor til stor forsigtighed.

Vi gør opmærksom på, at der er forbud mod at tænde bål, bruge kogeappararter eller lign. udenfor områder, som er indrettet til formålet. Du kan finde vores bål- og shelterpladser på www.udinaturen.dk .

Hvis du vil have gang i bålet på en af vores bål- eller shelterpladser, må du ikke forlade bålet, før du er sikker på, at bålet er helt slukket. Husk at holde godt øje med gløder, som kan spring fra det tørre brænde ud i græsset omkring bålpladsen. Sørg også for at have noget vand i nærheden. Det er så tørt nu, at der kun skal ganske få gløder til, før ilden breder sig hurtigt.

Bare ét enkelt cigaretskod det forkerte sted kan få et helt område til at brænde. I perioden fra 1. marts til 31. oktober er tobaksrygning ikke tilladt på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt områder omkring disse.

Ifølge vejrguderne er der kun udsigt til lidt vand i weekenden. Det er dog ikke nok til at reducere brandfaren. Vær derfor forsigtig - også efter det har regnet lidt.