Festlig dag da Miljøministeren satte Eghjorte ud i Dyrehaven

13-06-2013

Miljøminister Pia Olsen Dyhr hilste tirdag d. 11. juni eghjorten velkommen tilbage til Danmark. Europas største bille uddøde i dansk natur for omkring 50 år siden på grund af den stadigt mere intensive skovdrift.

De brølende hjorte i Dyrehaven nord for København har nu fået selskab af en helt ny slags hjort, det skete da miljøminister Pia Olsen Dyhr  genudsatte de første eghjorte, der er indsamlet i vores nabolande Tyskland, Polen og Sverige.

Den op til 8-9 centimeter lange kæmpebille forsvandt i løbet af det 20. århundrede fra Danmark, på grund af intensiv skovdrift.

- Eghjorten er et spektakulært og fascinerende insekt, der vil berige den danske natur. Den er også et symbol på, at vi er blevet bedre til at give plads til biodiversiteten i vores skove. Når eghjorten trives, er der mange andre arter, der får bedre forhold. Det er helt afgørende, at vi får standset tilbagegangen af arter i Danmark, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

For bare 50 år siden blev alle døde træer og stammer hentet ud af skoven, og selv mindre grene blev fjernet fra skovbunden. Dermed blev eghjortens og mange andre insekters, fugles og dyrs leve- og ynglesteder fjernet. I dag driver Naturstyrelsen statens skove efter naturnære principper, hvilket blandt andet betyder, at der bliver flere døde træer, der får lov til at blive liggende.

Beskyttet mod krager og ravne

På udsætningsstederne i Dyrehaven er der gjort mange tiltag for, at de nye beboere i skovbunden vil trives. Der er blandt bygget volierer op omkring meterhøje, tykke træstubbe, som billerne kan spankulere og sole sig på, og rundt om halvrådne egestammer, hvor billerne kan lægge æg og være beskyttet mod krager og ravne.

- Mange arter, som for eksempel svampe, laver og insekter, er truet på deres eksistens, og de er ligesom eghjorten afhængige af de helt rigtige levesteder i skovene. Derfor er det så utrolig vigtigt, at vi skaber mulighed for et varieret dyre- og planteliv i skovene og lader flere døde træer ligge til gavn for billerne, siger Pia Olsen Dyhr.

Der blev udsat omkring 100 eghjorte i Dyrehaven, hvor de i første omgang skal  gå i de overdækkede volierer, hvor de er beskyttet mod angreb fra fugle. Billerne er blevet indsamlet i Sverige, Tyskland og Polen, hvor der er sunde bestande af eghjorte.