Hegn og elge i Lille Vildmose

11-06-2013

Offentligt møde om planerne for hegn.

Offentligt møde om naturgenopretning i Lille Vildmose
Mou Skole d. 19.6. kl. 19.00

Elg - Foto Colorbox

Planerne fra EU-LIFE projektet om at sætte hegn op med adgangslåger og færiste omkring Mellemområdet i Lille Vildmose blev præsenteret.

Anbefalinger, der viser, hvordan elge og krondyr kan bidrage til naturplejen, blev fremlagt.

Indlæg fra mødet:

Mødet arrangeredes af

Aalborg Kommune

Aage V. Jensen Naturfond

Naturstyrelsen