Naturen registreres i Trekantsområdet

29-06-2013

Små grønne pletter får nu besøg af biologer, der skal vurdere, om der er mere natur, der skal beskyttes.

Måske er der langt mere værdifuld natur i Trekantsområdet, end vi hidtil har regnet med.

Det vil medarbejdere fra Naturstyrelsen snart kunne afgøre, når de har besøgt en række grønne pletter på Danmarkskortet. I alt skal de besøge mellem 100 og 1000 steder i hver kommune, og hvert sted skal de afgøre, om her er værdifuld natur, der skal beskyttes, eller ej.

Det sker i forbindelse med, at Naturstyrelsen nu afslutter en total registrering af Danmarks natur, som blev sat i gang i 2011 efter kritik af den nuværende registrering. Målet er at få styr på alle de områder, der skal beskyttes efter naturbeskyttelsesloven, også kaldet paragraf 3 natur.

- Med kortlægningen får vi en større viden om, hvad vi har af værdifuld natur i Trekantsområdet. Det er et stærkt redskab i arbejdet med naturbeskyttelse, siger skovrider Henrik Vinther, Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens medarbejdere vil snart være ude med gummistøvlerne i alle slags overdrev, strandenge, heder, søer og vandhuller og moser. Der undersøges et antal lokaliteter i hver kommune. I Fredericia kommune skal der undersøges cirka 100 lokaliteter, mens tallet er cirka 200 i hhv. Horsens og Hedensted Kommune, lidt over 600 i Kolding Kommune og over 1.000 i Vejle Kommune. Registreringen er allerede påbegyndt flere steder.

Områderne er udvalgt, efter at der er studeret luftfotos af Danmark. Ofte kan man på luftfoto fastslå, om et stykke natur er beskyttet natur eller ej. Men i andre tilfælde er det nødvendigt med et besøg. For eksempel kan det være afgørende for naturbeskyttelsen, hvilke planter der vokser på stedet, og det skal man ud i naturen for at se.

Registreringen koster 36 millioner kroner. Når Naturstyrelsen har afsluttet den, overgår den til kommunerne, der skal holde den ved lige fremover. Alle registreringer vil være tilgængelige på Danmarks Miljøportal, efterhånden som de bliver færdige. Feltarbejdet vil være afsluttet i oktober 2013.

Yderligere oplysninger:

Skovrider Henrik Vinther, Naturstyrelsen tlf.: 72 54 36 36

Læs mere om registreringsprojektet på: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/tjek/Fagliginformatinomprojektet.htm