Skarverne falder i antal

19-06-2013

I Naturstyrelsens fuglereservatet Hov Vig ved Nykøbing Sj. findes en af landets store skarvkolonier. Kolonien blev etableret i 1990. Det er måske så meget sagt, at der dengang var tale om en koloni, idet der det første år kun var en rede, men det blev starten på en stor og fascinerende skarvkoloni. Lige siden den første rede blev registreret har enheden, hvert år i maj måned, talt rederne i kolonien.

Skarver. Foto: Ole Donald Mortensen "Det er hvert år spændende, at følge udviklingen i kolonien, lige fra de første skarver dukker op sidst på vinteren, til vi nærmer os optællingstidspunktet. Er der flere ynglende skarver eller er antallet faldet i år. Min fornemmelse for i år var, at der måske var lidt færre skarver end sidste år.
Efterhånden, som vi kom igennem kolonien, stod det klart, at der var færre reder, end det foregående år. Da vi var færdige og tallene blev lagt sammen, var der tale om et fald på 87 reder i forhold til sidste år, idet slutresultatet blev 857 reder mod sidste års 944 reder" , fortæller skovløber Palle Graubæk, som bor i området og har fulgt skarvens udvikling tæt igennem alle årene.

Antallet af ynglende skarver er på landsplan faldet, bortset fra i 2012. Ifølge OCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Århus Universitet, som hvert år samler og bearbejder tallene fra alle landets kolonier, kan man i rapporten for 2012 læse, hvordan udviklingen i skarvbestanden i Danmark har været de seneste 4 år.

Skarvkolonien i Hov Vig er også blevet mindre de senere år. Som det fremgår af grafen har der været to tydelige tendenser i udviklingen af kolonien. De første år steg antallet markant fra år til år, herefter var der en kortere periode med en ret stor bestand af skarver, og de senere år en jævn tilbagegang, dog med 2012 som undtagelse, hvor bestanden steg lidt.

"Hvorfor der er færre reder i år, har jeg ikke nogen umiddelbar forklaring på. Først når alle landets kolonier er optalt, vil det vise sig, om det er en generel tendens, at der er færre ynglende skarver i 2013 end i 2012.
Tallene for kolonien i Hov Vig er meget præcise, så der ikke tale om nogen usikkerhed her. Vi er normalt altid 2 mand, der tæller kolonien, og hvert enkelt redetræ bliver markeret, så det ikke bliver sprunget over eller talt 2 gange. Antallet af reder i hvert træ bliver talt i fællesskab, og tallene bliver trykket ind på en styktæller, så man ikke skal gå og huske på tallene, samtidig med at man hele tiden skal være opmærksom på ikke at komme helt ind under et redetræ, så man risikerer at få en "skylle" ekskrementer fra oven i hovedet”, fortsætter Palle Graubæk.

Skarver. Foto: Ole Donald Mortensen

De fleste skarvkolonier ligger enten på øer eller steder, hvor de er vanskelige at komme tæt på. Kolonien på Hov Vig er, som en af de ganske få her i landet, beliggende i et skovstykke, hvor man som almindelig besøgende kan komme helt tæt på. Skarverne har vænnet sig til mennesker, og flere steder går den markerede vandrerute lige under skarvkolonien, så her har man mulighed for at færdes uden at forstyrre dem, og opleve både lyden og lugten meget intenst. Samtidigt ses skarverne tæt på, med deres store lange næb udviklet til at fange en fisk og holde fast om den, og se hvordan dens sorte fjerdragt glitrer i solen med flotte grønne og blå nuancer. Den største aktivitet i kolonien er fra midten af april til sidst i juni måned. Allerede i starten af maj er der unger i mange af rederne.

Fotos: Ole Donald Mortensen

Læs mere om Hov Vig og skarven: