Leder for europæiske miljøministerier i Dyrehaven

13-05-2013


De mange deltager statede med en "Noma oplevelse", hvor de spiste gule engmyre

En lun søndag fuld af forårsstemning bliv rammen over fint besøg i Dyrehaven. Miljøstyrelsen var nemlig vært for et møde i European Network of Heads of Environment Protection Agencies. Dette er et netværk, hvor ledelsen af Europæiske miljøstyrelser mødes og høvler på politiske knaster på vores fælles miljøpolitik.

Naturvejleder Jes Aagaard viste delegationen rundt i Dyrehaven, medens der blev diskuteret væsentlige emner som:

  • Hvordan stopper vi tab af biodiversitet
    Hvordan skaber vi natur og miljøforståele hos en befolkning i Europa der lever afkoblet fra naturen
    Hvordan skabes der overordnet naturplanlægning i EU der kan tilgodese lokale forhold

Der var stor spørgelyst bland de mange deltager, som fik en god oplevelse af Dyrehaven og de mange hjorte.