Minken trives i Nordsjælland

29-05-2013

Som et led i en ny forvaltningsplan for minkene, blev der i sommeren 2012 lavet en landsdækkende minkregulerings kampagne.

-desværre

84 mindre
Som et led i en ny forvaltningsplan for minkene, blev der i sommeren 2012 sat et stort skib i søen; en landsdækkende minkregulerings kampagne. Kampagnen havde til formål at rekrutterer frivillige i hele landet. I Nordsjælland tilbød ca. 15 frivillige at hjælpe med denne kampagne. Disse 15 ildsjæle blev opdelt i 4 teams, som hver især har deres virkeområde.

Efteråret 2012 bød ikke på de store fangster, men blev til gengæld brugt på implementering og afprøvning af diverse fældetyper. I foråret 2013 kunne man så komme i gang med minksæsonen. Forårets minksæson er i parringsperioden, som løber fra februar til april.

Efter parringsperioden er antallet af fangede mink nu opgjort til 84 mink, hvor langt størstedelen er hanner. Antallet af fangede mink er noget højere end forventet, og derfor tyder noget på, at minkene trives i Nordsjælland. Det høje antal er foruroligende, da vi ud fra observationer kan konstatere, at minken stadig er at finde i den Nordsjællandske natur.

Minkfængere
Nogle stolte minkfængere med en del af forårets fangst.

7 ton pr. år
84 mink udgør en utrolig stor trussel både over for fisk, men især over for jordrugende fugle. Ifølge Ph.D. studerende Patrick D. Warrington fra England, æder en mink på 1 kg. dagligt150 gram. Da de fangede mink i gennemsnittet vejede1,5 kg, åd disse82 kg. om året. De 84 fangede mink må altså formodes at æde omkring 6,9 ton på et år. Det svarer til 69.000 ællinger om året, hvis ællingerne vejer100 gram stykket.

Selvom minkene stadig findes i Nordsjælland, skal der lyde en stor tak til de ca. 15 frivillige som har lagt megen tid og engagement i projektet. Vi ser ligeledes frem til endnu en minksæson i august – september, hvor ungerne skal ud på egen hånd.

Mink: foto: Ole Andersen

Ællinger: Colourbox

Vær med til at gøre en indsats
Der kan sagtens bruges flere hænder. Ønsker du at gøre en indsat for at mindske minkbestanden i dit lokalområde, kan du henvende dig til Danni Stokbæk, Naturstyrelsen Nordsjælland på . Du har så mulighed for at blive en del af et team. Naturstyrelsen stiller fælder til rådighed, introducerer brugen af dem og orienterer om minkes levevis. Der er indgået aftale om aflivning af de indfangne dyr.