Naturstyrelsen er i Nakskov den 13. maj for at få ideer til de nye skovrejsningsområder

08-05-2013

Lolland Kommune har overdraget nye arealer til Naturstyrelsen. Skovrejsning fortsætter omkring Nakskov by.

De næste par år rejses der mere skov omkring Nakskov by. Ved de nye skove ved Krukholm, Krogsbølle og Teglværksskoven skal der plantes endnu mere skov på arealer, som Naturstyrelsen netop har overtaget fra Lolland Kommune.

Der bliver nu lejlighed til at høre mere om den nye skovrejsning, og de nye muligheder det giver for friluftsliv tæt på byen.

Naturstyrelsen vil være til stede på pladsen ved Klokketårnet i Nakskov by den 13. maj mellem kl 14.30 og 17.30, hvor alle er velkommen til at kigge forbi og høre om de nye projekter. Man er også velkommen til at komme med forslag til arealerne.