Oplev vildheste i Skjernå-deltaet.

15-05-2013

Oplev vilde heste i Skjern Å-deltaet.
I horisonten kan vi i første omgang tælle 9 heste, der bevæger sig som silhuetter mod aftenhimlen. Der er langt derud, men de kommer tættere på. I kikkerten ses de brusende manker og grove totter af vinteruld, der endnu hænger i pelsen. De hårdføre dyr har klaret sig fint igennem vinteren. " Jeg har været lidt betænkelig", fortæller skovfoged Niels Lisborg fra Naturstyrelsen. "Vejret herude - tæt ved fjorden, kan være barsk, men alle dyrene er i fin foderstand"

Nedstammer fra Europas oprindelige vildheste.
Hestene er af racen Exmoor og blev for et par år siden udsat på øen Kalvholm, der med sine 140 ha er den største af øerne i Skjern Å-deltaet. Da hestene blev lukket ud var det ikke meningen at dyrene skulle græsse året rundt, men det viste sig meget vanskeligt at indfange dyrene igen. Flere af hestene er født på Kalvholm uden nogen sinde at have været i menneskehænder.
Exmoor-racen kommer oprindeligt fra Sydvest-england, hvor flokke af heste stadig lever vildt på Exmoor-hederne i Devonshire. Exmoor-ponyerne menes at nedstamme fra fortidens europæiske vildheste. Hestene, der nu lever på Kalvholm kommer fra den flok vilde heste, der for år tilbage blev udsat på Langeland.

Naturoplevelser og naturpleje
At komme over til hestene er en oplevelse i sig selv. Her kan man sejle med de selvbetjente trækfærger over Danmarks vandrigeste å. Færgerne, hvor cykler kan medbringes, findes på begge sider af Kalvholm og er forbundet med vandrestien tværs over den lille ø. Trækfærgerne er markeret på vandretursfolderen over området. Den kan downloades her .
I sommerhalvåret overflyves øen ofte af deltaets koloni af skestorke og der er også gode muligheder for at opleve mange andre spændende fuglearter - bl.a. havørn.

Græsning giver plads til flere arter
Hestene laver en vigtig naturpleje ved at græsse øen og nedbide træer og buske. Uden naturpleje ville øen gro til i rørskov og pilekrat og en række fugle- og plantearter ville forsvinde. Øens engfugle f.eks. lærker, rødben med flere, vil kun yngle, hvis græsset er kort, hvilket vildhestene sørger for. Som oftest kan man komme ret tæt på hestene fra vandrestien, der løber uden for hegnet. Hestene er som regel ikke sky, men sørger for at holde en vis afstand til publikum.

I sommertiden får hestene assistance af kreaturer, der hjælper med at pleje engene.

Klædt på til al slags vejr
Exmoor-ponyen er klædt på til al slags vejr! Pelsen består af dækhår og uldhår og virker som en tæt regn- og vindfrakke. Pelsen virker også isolerende.

Selvom hestene kan klare sig ude året rundt har de dog på Kalvholm adgang til læskur. I dele af vinterperioden bliver hestene desuden tilskudsfodret. Hestene er i privat eje og dyrenes ejer fører tilsyn med hestene.