Slut med løse hunde

18-03-2013

Naturstyrelsen i Kronjylland varsler en skrappere kurs mod løse hunde
på styrelsens områder.

Det sker efter, at både Naturstyrelsens medarbejdere og besøgende i
områderne har bemærket en stigning i antallet af løse hunde.

Hunde, der løber rundt uden snor, medvirker til, at dyr og fugle bliver
skambidt eller i værste fald bides ihjel. Det går specielt hårdt ud over
dyreunger i forårsmånederne.

- Det er et stort problem, når hunde får lov til at løbe rundt, uden at deres
ejere har hold i dem, for det kan skabe utryghed hos andre naturbrugere.
Især børn kan blive bange, når fremmede hunde kommer løbende mod
dem. Og så ser vi jo desværre også, at løse hunde går til angreb på både
dyr og fugle, og det vil vi nu sætte en effektiv stopper for, siger vildtkonsulent
Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen.

Fremover vil den skrappere kurs betyde en øjeblikkelig advarsel fra Natur-
styrelsens medarbejdere til hundeejeren, hvis hunden løber rundt uden
snor på et sted, hvor det ikke er tilladt. Ved gentagne forseelser vil der blive
sendt en rapport til politiet, hvorefter der vil blive udsendt en bøde. I særligt
grove tilfælde vil der blive sendt en rapport til politiet uden en forudgående
advarsel.

Gennem de seneste år er der etableret en række hundeskove rundt omkring på Naturstyrelsens arealer, hvor det er tilladt, at hunde løber frit uden snor. Arealerne er afmærkede, og man skal holde sig inden for disse områder, hvis hunden ikke er i snor. I hundeskovene skal man holde kontrol over sin hund og have den inden for synsvidde.

Der holdes god kontakt til hundene i hundeskoven Hunde i hundeskoven skal hele tiden være inden for synsvidde Hunde i hundeskoven skal hele tiden være under kontrol

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hundeskove, og hvordan man får en god tur i skoven med sin hund.

Yderligere oplysninger:
Vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen i Kronjylland, tlf.: 7254 3928, e-mail: