Mountainbikeruterne på Møns Klint kan være spærret frem til midt i maj 2013

12-03-2013

Frem til midt i maj anbefaler vi at især mountainbikeryttere og cyklister og fodgængere på Kridtstien anvender de faste skovveje i Klinteksoven, Møns Klint, som vil være åbne for færdsel i hele perioden.

Skoven på Møns Klint skal passes og drives for at passe på den spændende og artsrige natur ved klinten. Derfor foretager Naturstyrelsen for tiden udtynding af især bøgetræerne i store dele af Klinteskoven.

Det betyder at stier og spor i skoven kan være spærret af træer, som er fældet men endnu ikke slæbt ud til de faste skovveje. Det er især de to mountainbike-spor (det lette og det svære) samt Kridtstien til fodgængere og alm. cykler, som kan være delvist spærret imens skovningsarbejdet foregår.

Vi skynder os så meget vi kan med at få afsluttet skovningen og oprydningen, og forventer at fra og med uge 17, vil der igen være normal adgang i hele skoven.

I perioden indtil da anbefaler vi at især mountainbikeryttere og cyklister og fodgængere på Kridtstien anvender de faste skovveje i Klinteskoven, som vil være åbne for færdsel i hele perioden.

God tur i Klinteskoven.

Foldere om Møns Klint og mountainbikeruterne

- mountainbike Møns Klint (to bikeruter, en let og en svær)

- Møns Klint og Klintholm (faciliteter og ruter i skovene på Møns Klint)