Magelæg

18-03-2013

Arresødalparken magelagt med Krudtværksmuseet i Frederiksværk

Arresødalparken og Krudtværksmuseet i Frederiksværk har skiftet ejere.

Ved en lille ceremoni i dag på Krudtværksmuseet har borgmester Helge Friis Halsnæs Kommune og skovrider Jens Bjerregaard Christensen udvekslet skøderne og markeret ejerskiftet på ovenstående ejendomme.

Skøderne udveksles. Foto: Ole Andersen

Naturstyrelsen overtager med magelæget de kommunale arealer ved Arresødal. Arresødalparken skaber sammenhæng mellem de statslige arealer nord, øst og vest for for denne. Naturstyrelsen byggede i 2010 en udsigtsplatform ud for parken og planlægger i samarbejde med kommunen at udbygge stinettet i området.

Halsnæs Kommune overtager til gengæld Krudtværksmuseet med tilhørende arealer fra Naturstyrelsen. Museet som er beliggende i Frederiksværk er en vigtig del af den industrikultur som byen er bygget op omkring. Magelægget giver kommunen mulighed for sammenhæng og en udbygning af museumsområdet.