Skoleelever forbedrer oplevelsesmulighederne i Haunstrup Brunkulslejer

15-03-2013

To 4. klasser fra Engvejsskolen i Snejbjerg har i denne uge været igang med forbedre de besøgendes oplevelsesmuligheder i Haunstrup Brunkulslejer.

To 4. klasser fra Engbjergskolen i Snejbjerg har i den forløbne uge haft travlt med et såkaldt entreprenørskabsprojekt i Haunstrup Brunkulslejer. Eleverne har fået den udfordring, at de skulle forbedre oplevelsesværdien på den "røde" vandrerute, der slynger sig 2-3km rundt i den centrale del af Haunstrup Brunkulslejer.

4.klasserne har brugt ugen på at udtænke en række tiltag, der har til formål at gøre turen rundt i landskabet mere spændende og give specielt børnefamilier en ekstra oplevelse. Der er ophængt informationstavler, kulørte mejsekasser og en serie naturspørgsmål med efterfølgende svar, ligesom børnene efter aftale med Naturstyrelsen har ryddet et par søudsigter og opsat "udsigtsstammer". Der har i det hele taget været arbejdet flittigt, og når man dertil lægger de mange lange cykelture i koldt, blæsende solskinsvejr, er det ikke mærkeligt, hvis enkelte falder i søvn til Disney-sjov fredag aften.

Haunstrup Brunkulslejer henlå efter endt brunkulsgravning i 1969 med nøgne sandtipper. Dengang genoprettede man naturen ved at forme et nyt landskab med bulldozere efterfulgt af kalkning, gødskning, tilplantning og såning. I dag fremstår de tidligere brunkulslejer som et afvekslende naturareal, hvor skov, græsarealer og søer danner en spændende mosaik. Naturstyrelsen gjorde for ca. 10 år siden en indsats for at forbedre områdets rekreative muligheder. Bl.a. blev der udgivet en vandretursfolder og markeret vandrestier i landskabet.