Heden brænder!

04-03-2013

I disse dage afbrændes mere end 200 hektar på Randbøl Hede. Det sker som et led i naturplejen.

Siden fredag den 1. marts har besøgende kunnet se røg stige op fra Randbøl Hede. Naturstyrelsen er i fuld gang med at afbrænde et stort areal på den vestlige del af heden. Det er andet år i træk, at heden står i røg og damp. Afbrændingen er nemlig et vigtigt element i naturplejen.

Blåtop og andre græsser dominerer i dag en stor del af Randbøl Hede. For at give mere plads til lyng, brænder man derfor hedefladen af. Men det har vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt at brænde én gang. For det kan græsserne godt tåle. De har et lager af næringsstoffer, som de mobiliserer efter en brand. Først når græsset bliver brændt gentagne gange, opbruges næringsstofferne, og græsset dør. Derfor er det planen, at den vestlige del af heden skal afbrændes tre år i træk. Derefter er det håbet, at fladen bliver domineret af lyng. I modsætning til græsserne kan lyngen godt klare flere års brand. Lyngplanter sætter hvert år tusindvis af frø, som blot ligger i jorden og venter på gunstige forhold. Efter en brand vil frøene spire, og heden bliver lysegrøn af nye, friske lyngplanter.

Se også indslag om hedebranden på TVSyd.