Naturstyrelsen giver en hjælpende hånd til fiskene i Gram

07-11-2013

Naturstyrelsen giver en hjælpende hånd til fiskene i Gram

Medarbejdere fra Naturstyrelsen Vadehavet er igang med at hjælpe en havørred videre op til de atraktive opvækstområder

Fiskene i Ribe å kan ikke komme forbi spærringen ved Gram Slot. Naturstyrelsen har i samarbejde med Haderslev Kommune derfor udviklet et stort naturgenopretningsprojekt som skal sikre at fiskene fremover kan komme uhindret forbi Gram og op til attraktive gyde og opvækstområder i Gram å og Jels å. Anlægsarbejdet gik i gang midt i oktober og forventes at strække sig frem til april næste år. Det omfatter udgravning af et helt nyt 1½ km langt vandløb, hvor Gram å bl.a. føres nord om slotssøen, der skal etableres en ny vejunderføring af åen og en ny vandløbsstrækning vest for Slotsvej.

Samtidig renses Gram Slotssø op og hele området omkring slottet får sit oprindelige præg tilbage.

Det samlede anlægsomkostninger forventes at blive ca. 10 mio. kr.

I forbindelse med snæbelprojektet fjernede Naturstyrelsen i 2012 spærringer ved Ribe Stampemølle og ved Fole Dambrug, og det har medført – ganske som planlagt - at fiskene kan svømme uhindret op til Gram. Det er særligt tydeligt lige i disse dage, hvor laks og havørreder i stort tal er på vej op for at gyde i Ribe å. Men ved Gram bliver de standset, og de seneste uger har man hver dag kunnet iagttage mange fisk forgæves forsøge at springe forbi spærringen.

For at hjælpe nogle af disse fisk på vej har Naturstyrelsen i samarbejde med de lokale sportsfiskere foretaget en elbefiskning den 3. november nedenfor Gram Slot. Formålet var at indfange og nænsomt genudsætte fiskene ovenfor spærringen, og derved give dem mulighed for frit at kunne svømme videre mod gydepladserne højere oppe i vandløbet. Der blev i alt flyttet i alt 23 gydemodne havørreder og 1 laks, som vil bidrage til at skabe en stærk gydebestand i Ribe å ovenfor Gram.

Til gavn for den stærkt truede og sårbare snæbel har Naturstyrelsen over de seneste år gennemført en lang række naturgenopretningsprojekter i Varde å, Sneum å, Ribe å og Vidå. Indtil videre har de været en kæmpe succes. Når projektet ved Gram er færdigt får fiskene fri adgang til vidtstrakte attraktive gyde- og opvækstområder oven for Gram. Både laksen og havørreden er allerede i stærk fremgang i Ribe å, og det forventes også at den stærkt truede snæbel vil tage godt i mod den store naturgenopretningsindsats, der allerede er gennemført i Ribe å og som nu gennemføres ved Gram Slot.

Læs også:

Laksen gyder som en vild i Hjortvad Å

Stærk bestand af vilde ørreder i Ribe Å

Læs mere om Snæbelprojektet

Yderligere oplysninger:

Biolog Jan Steinbring Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3618 / 2121 5508, e-mail: