Miljøministeren indvier Alling Ådal projektet

13-11-2013

Det var et stort tilløbsstykke da Miljøminister Ida Auken mandag den 11. November indviede vådområdeprojektet Alling Ådal.

Miljøminister Ida Auken klippede den røde snor, på stibroen over Alling Å og afrundede med ordene: "Tillykke med ådalen og tusinde tak for indsatsen alle sammen". Hermed blev vådområdeprojektet, der har været på Naturstyrelsens hænder i 6 år, en realitet til stor glæde for både naturen og dens mange brugere.

Ida Auken klipper den røde snor

Over hundrede mennesker fra nærområdet var mødt op til en solbeskinnet indvielse, der foregik midt i ådalen. Borgmestrene fra Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner, var til stede, og udtrykte stor tilfredshed med projektet og med samarbejdet mellem stat, kommuner og lodsejere.

Tillhørere under indvielsen af Alling Å vådområdeprojektet

I projektet, på 525 ha - svarende til næsten 1000 fodboldbaner, er der udjævnet diger langs åen, afbrudt dræn, afproppet grøfter, gensnoet åløb og udlagt gydegrus.

Naturgenopretningen skal bl.a. tilbageholde kvælstof for at undgå algeopblomstring i Randers Fjord. Samtidig er der også skabt mulighed for, at man kan komme helt tæt på naturen. Der er således etableret stier i projektområdet, og der vil blandt andet blive opsat en bålhytte med shelters og tilhørende toiletfaciliteter, samt opsat to fugletårne.

Ida Auken i samtale med borger under indvielsen

Indvielsen sluttede af med lidt godt til ganen på den kommende shelterplads. Randers Produktionsskole serverede suppe med signalkrebs fanget i åen. Signalkrebsen er uønsket i det fri i Danmark. Den er nordamerikansk og blev i 1970'erne indført til opdræt her i landet. Desværre slap den ud i den danske natur og har været så massiv i sin fremfærd, at den truer med blandt andet at udkonkurrere den rødlistede europæiske flodkrebs, som lever naturligt i Danmark.

Der serveres suppe med signalkrebs

Til indvielsen blev der gjort sit for at bekæmpe signalkrebsen - den smagte fortrinligt i suppen!

Der kan læses mere om projektet her:

Faktaark: Alling Å vådområdeprojektet

Faktaark: Partnerskab – friluftsliv

Naturprojekt Alling Å

Se også:

TV2 Østjylland’s indslag i nyhederne