Plejeforældre søges til lysåben natur

14-11-2013

Går du med en lille bonderøv gemt i maven? Har du lyst til at holde et par heste eller producere dit helt eget kødkvæg? Så har du nu chancen for at leje et smukt naturområde hos Naturstyrelsen, hvor du kan lade dine dyr græsse sommer og efterår.

Herreford kvæg på Stensbæk hede (Foto: Naturstyrelsen)

Går du med en lille bonderøv gemt i maven? Har du lyst til at holde et par heste eller producere dit helt eget kødkvæg? Så har du nu chancen for at leje et smukt naturområde hos Naturstyrelsen, hvor du kan lade dine dyr græsse sommer og efterår.

Naturstyrelsen Vadehavet har for nyligt sat fire forskellige naturarealer til leje. Det drejer sig blandt andet om små arealer helt ned til en størrelse på to hektar. "Vi vil gerne udleje disse arealer for at kunne pleje og vedligeholde dem ved hjælp af græsning, fortæller Jens Hjerrild, som er skovfoged hos Naturstyrelsen Vadehavet. "Den lysåbne natur som mose, hede og eng kan bedst bevares ved at holde skovvæksten i bund, og det er græssende dyr som heste og kvæg rigtig gode til at hjælpe til med. " fortsætter han.

De små arealer, som vi bortforpagter, vil være meget passende for en hobbylandmand, der kun vil have dyrehold i det små. Og prisen er bestemt overkommelig, fortæller Jens Hjerild.

Her kan du læse mere om de fire aktuelle arealer til bortforpagtning.

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Jens Hjerrild Hansen, Naturstyrelsen Vadehavet, tlf.: 7254 3630 / mobil 2179 1727, e-mail: