Jagttid på Dåvildt i Thy, Hanherred og på Mors

29-11-2013

Fra 1. december 2013 er freden forbi for dåvildtet i Hanherred, Thy og på Mors. Helt præcist siger bekendtgørelsen følgende:
Jagttiden for Dåvildt (Då, kalv og spidshjort) er 01.12-31.12 og gældende for den del af region Nordjylland, der ligger vest for E39 mellem Ålborg og Hirtshals og på øen Mors.

Fra 1. december 2013 er freden forbi for dåvildtet i Hanherred, Thy og på Mors. Helt præcist siger bekendtgørelsen følgende:

Jagttiden for Dåvildt (Då, kalv og spidshjort) er 01.12-31.12 og gældende for den del af region Nordjylland, der ligger vest for E39 mellem Ålborg og Hirtshals og på øen Mors.

De hjorte som er mere end 2 år gamle får først jagttid fra 2015 og jagttiden på de gamle bliver kun én uge i januar. Det sker fordi, en sund bestand af dådyr har brug for en del modne hjorte, og det er håbet at sikre en passende moden hjortebestand med en relativ kort jagttid. Hjortene er modne i alderen fra 7 – 10 år.

Fastsættelsen af jagttid på dådyr skyldes, at de bestande som nu er opbygget, har en størrelse som kan tåle, at der bliver høstet af dem. Naturligvis vil der inden for området hvor dådyrene må skydes, være meget store variationer i bestandstørrelsen. Enkelte steder er bestanden allerede ret talstærk og i andre områder er der endnu ikke nogle dådyr. Derfor er det også langt hen ad vejen op til den enkelte jæger og grundejer, at tage ansvar for den forvaltning og afskydning af bestanden som nu sættes i gang. I områder med en lille bestand skal aftrækkerfingeren måske holdes strakt et år endnu, og i andre områder er der et stort behov for, at der bliver tyndet ud i bestanden. Især er der vigtigt at fokusere afskydningen på dyr, som virker "tamme", og som har en unormal lille flugtafstand. Disse dyr gør ofte mest skade på haver og afgrøder, da de ikke er bange for at opholde sig i nærheden af mennesker, og derfor er svære at skræmme væk. Det samme gælder dyr med gule øremærker o.l. som viser at de er undslupne farmdyr.

Vigtigst af alt er at afskydningen foregår på en etisk forsvarlig måde med respekt for bestanden og for det enkelte individ. En fornuftig forvaltning skal gerne sikre, at vi fremadrettet får en sund og stærk dådyrsbestand i regionen. Det er samtidig vigtigt, at bestanden har en størrelse, som er i balance med de øvrige hjortearter (rådyr og krondyr) og ikke mindst med de omgivelser hvor de lever.

De steder hvor dådyrene giver problemer med skader på afgrøder og haver, vil man efter at jagttiden er gået ind højst sandsynligt opleve, at dyrene bliver noget mere sky og lettere at jage væk. Samtidig vil perioden med jagt uden tvivl betyde en større opsplitning af bestanden til områder, der i dag ikke rummer så mange dådyr.