Bjerre Skov brænder

14-11-2013

At efterårsskoven gløder i rødt og gult er ingen nyhed her i november. Men i Bjerre står skoven i flammer - bogstaveligt talt.

En del biler sætter farten ned, når de kører gennem Bjerre Skov ad Møgelkærvej disse dage. For mellem træerne ses både røg, flammer og travle skovarbejdere.

Skovarbejderne fra Naturstyrelsen er i gang med et større projekt, der skal gavne skovens dyre- og planteliv. I alt skal ca. 2 hektar ryddes for træer, og vandstanden skal hæves.

Projektet har til formål at fremme den biologiske mangfoldighed i området. I mange år har arealet levet et stille liv som mose, men nu skal der skabes en sø, der kan gavne en række dyr og planter.

Det første led i projektet har været at fælde de store træer, der kan bruges til kævler og flis. Derefter er den mindre opvækst blevet skåret ned med motorsav. Det er dette træ, der nu bliver brændt af i bunker. Endelig hæves vandstanden ved at lukke en grøft.

Midt på arealet, hvor der allerede står temmelig meget vand, vil der blive efterladt en holm af ask og ahorn, som får lov at blive stående, indtil træerne går ud af sig selv. Døde træer er vigtige leve-, gemme- og spisesteder for mange dyr og svampe.

Til gengæld bliver al pil og rødel skåret ned og brændt af. Det er besværligt at sætte ild i frisk træ – og det bliver ikke lettere af, at hele området er vådt. Ikke desto mindre er afbrændingen nødvendig, for at man kan få ryddet arealet til søen.

"Vi vil hellere have en flot sø end en grensump. Vi håber også, det giver en spændende natur", siger skovløber Henrik Lundsberg fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens skovarbejdere regner med at skulle bruge et par dage mere, før alt træet er brændt af. De får hjælp af fire elever, der er i skolepraktik fra Skovskolen, Lunderskovafdelingen.

I projektet er der også givet penge til at plante nye træarter i Gødding Skov og Frederikshåb Plantage mellem Vejle og Billund. De mange forskellige træarter skal gøre livet lettere for en række insekter og andre dyr.