Stormfald på Vestsjælland

07-11-2013

Heldigvis blev stormfaldet på Vestsjælland ikke så voldsomt som frygtet.

"Vores vurdering, efter vi har været skovene igennem er, at der er væltet ca. 4000 kubikmeter., hvilket svarer til ca. 1/6 af et års hugst. Der er væltet en del store bøge og birketræer rundt omkring, og som noget udsædvanligt er kronen og store grene af flere store egetræer revet af. Nogle steder har hjørner af nåletræsbevoksningerne også lagt sig ned. Men store fladefald i nål er der heldigvis ikke denne gang". Udtaler skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen, Vestsjælland.

Skovarbejderne har været ude i skoven siden orkanen i sidste uge for at rydde op. Først er vejene til skovens huse og bygninger, blevet ryddet. Herefter er der ryddet langs de offentlige veje, hvor Falck i første omgang gjorde vejene umiddelbart farbare, men hvor der stadig er stammer og grene i rabatten. Samtidig er der taget fat på skovvejene.


Hvis du møder et træ der hænger, så gå aldrig under men udenom

Hav tålmodighed
Arbejdet er i fuld gang, men hav tålmodighed, der kan godt gå et stykke tid, før alle veje er ryddet. Træerne er faldet spredt over hele enhedens areal, dvs. skovene fra Kalundborg til skovene i Odsherred og fra Hønsehals og Bognæs på Tuse Næs til Bidstrup skovene ved Hvalsø og Boserup skov ved Roskilde.

"Vi vil også så hurtigt som muligt forsøge at rydde de mange både ride- og MTB ruter som vi har rundt i skovene, men der kan godt gå lidt tid inden vi når rundt over det hele. Sidst i denne uge er MTB-sporet i Bidstrup skovet fri så der atter kan køres her" , siger Jens Peter Simonsen. " Vi får mange henvendelser fra folk, som gerne vil hjælpe os med at rydde op. Det er vi selvfølgelig glade for, men lige præcis oprydning efter stormfald med motorsav er for farligt. Så det takker vi nej til."

En meget stor del af de stormvæltede træer vil blive efterladt, og de vil være med til øge mængden af dødt ved i skovbunden. Det vil på længere sigt være til gavn for en rigere natur.

Pas på
Selvom stormen har lagt sig, kan der stadig vælte træer eller falde grene ned. Mange steder hviler væltede træer i andre træer og nogle steder hænger knækkede grene ud over skovveje og stier. Hvis DMI lover blæst det næste stykke tid, kan disse træer og grene kan falde ned. Hold derfor afstand til sådanne træer og grene.