Det brænder på Lønborg Hede

03-10-2013

Branden er påsat af Naturstyrelsen, der udfører naturpleje af heden.

Vi vil gerne af med det plantedække, der på heden lige nu, da det for det meste består af græsarten Blåtop , forklarer skovfoged Ole Knudsen og han fortsætter; Blåtop kvæler de små lyngplanter. En brand vil rydde græsset og give lyngen en chance for at forny sig. Vi håber på at vejret arter sig så vi kan få brændt ca. 30 ha hede af her i efteråret.

Naturstyrelsen Blåvandshuk brænder dels hele flader af, dels brænder man græs af som er slået og revet sammen. Pleje af heder i form af afbrænding er lidt usædvanligt om efteråret. Det er både mere usikkert rent vejrmæssigt, men det er også lidt problematisk at få græsset til at brænde, det er stadig lidt for grønt og fugtig til langt op på dagen. Men med noget vind og sol går det sidst på eftermiddagen.

Ole Knudsen tilføjer: Vi har stort set ikke praktiseret efterårsafbrændinger før, da det mindsker fødegrundlaget for rå-og krondyr om vinteren. På Lønborg Hede vil vi gerne øge græsningstrykket på den nye opvækst af pil som kommer efter vi har ryddet store områder, så her har vi ikke de store betænkeligheder ved at fjerne noget lyng i efteråret.