Sphagnumforsøg er i gang

01-10-2013

Forsøg med kickstart af højmose er påbegyndt
01.10.2013

Udspredning på nordlige Lillesøfenner

Udspredning af sphagnum og halm foregår med traktor og sprøjtes ud over de afgravede forsøgsfelter. (fotos: Leif K. Lyngsø)

Siden begyndelsen af august har gravemaskiner gravet overjord af en række forsøgsfelter på Lillesøfennerne nord for Lillesø. Gravearbejdet er første led i et forsøg på at kickstarte dannelsen af højmose ved udspredning af sphagnum. Efter endt gravearbejde er levende sphagnum og visse steder også halm spredt ud over forsøgsfelterne. Frem mod udgangen af 2016 vil det vise sig, om det er muligt at få sphagnummen til at gro. Forsøget vil det desuden give en masse erfaring omkring brug af  bl.a. halm som "hjælpemiddel" for sphagnumvæksten.