Naturstyrelsen har overtaget dele af Flyvestation Værløse

02-10-2013

Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 det åbne naturareal med tilhørende bygninger fra Forsvaret. Centralt på arealet er den store åbne slette med den 3 km lange og 50 meter brede startbane. Arealet rummer endvidere en del arealer, der er overdrev. Området afgrænses mod vest af Bringe Mose, der ligeledes er naturbeskyttet.
Store dele af Naturstyrelsens område blev åbnet for offentlighedens adgang i efteråret 2012. Fra Forsvarets brug som flyvestation er der på arealet adskillige forurenede områder. Det medfører, at der er flere områder, der er frahegnet og ikke offentligt tilgængeligt.