Satellitter hjælper til med fremtidens naturovervågning

28-10-2013

Satellitfotos, luftfotos og den danske højdemodel er nogle af de ingredienser der skal til, for at Naturstyrelsen i fremtiden skal kunne opspore områder med spændende natur i Danmark.

Biolog Lene Schelde Damgaard fra Naturstyrelsen Vadehavet, tjekker data på udskrifter fra Remote Sensing (Foto: Naturstyrelsen)

Satellitfotos, luftfotos og den danske højdemodel er nogle af de ingredienser der skal til, for at Naturstyrelsen i fremtiden skal kunne opspore områder med spændende natur i Danmark. Metoden kaldes Remote Sensing og er under udvikling i et samarbejde mellem DCE (Danish Center for Environment and Energy) og Naturstyrelsen.

"I Remote Sensing bruger man avancerede billedanalyse-programmer, der kan analysere billeder på en lignende måde som det menneskelige øje. For at lære computerprogrammet at kunne afgrænse bestemte typer af natur, er det dog nødvendigt at vurdere dets resultater i felten, før man kan bruge det fremadrettet". Fortæller Ph.d. studerende fra DCE Anders Juel, der er en af hovedmændene bag projektet.

Syn for sagen
Naturstyrelsen har i disse dage medarbejdere ude på udvalgte kystområder, over hele landet, for at kigge på, hvordan computeren opdeler naturen. Vi finder bl.a. medarbejdere fra NST Vadehavet ude ved Danmarks vestligste punkt Blåvandshuk, hvor de er i gang med at validere på udskrifter der stammer fra bl.a. luftfotos. "Vi skal være sikre på, at de områder der bliver udpeget af programmet også stemmer overens med virkeligheden. Derfor er vi i felten med udskrifter fra computeren, for at holde det op imod, hvad vi ser med det menneskelige øje." fortæller Biolog Marie Glahn.

"Remote sensing er et kanon redskab til at finde det mest interessante natur i forhold til EU habitat-direktivet, og det kan blive en stor hjælp for os i arbejdet med at kortlægge den danske natur fremover". Fortæller Marie videre.

Fakta: Remote Sensing betyder, at få information om noget uden fysisk kontakt. Det kan bruges i overvågning af naturen ved at kunne få information om bestemte strukturer eller naturtyper på baggrund af bl.a. farveforskelle på luftfotos samt vha. højdekort. Remote Sensing er et relativt nyt værktøj i naturovervågningen og under stærk udvikling. I Danmark er et Ph.d.-projekt i gang med at lave en model for den danske kystnatur. Naturstyrelsen hjælper til, og er nu i gang med anden feltsæson for at indsamle data, der kan finjustere computermodellen.

Yderligere oplysninger:
Marie Glahn
Biolog, Cand.scient.
Vadehavet
Dir tlf.: (+45) 72 54 36 80
Mobil:   (+45) 41 27 20 43