Den første Ridestidag

23-10-2013

Den første Ridestidag vil blive afholdt lørdag d.26 oktober 2013
kl.9-14

Den første Ridestidag vil blive afholdt lørdag d.26 oktober 2013 kl.9-14

Kære alle ryttere omkring Grønholt Hegn og Grønholt Vang.

Turudvalget i Dagfari  islænderrideklub har holdt et møde med skovfoged Torben Hoch med henblik på at etablere et samarbejde omkring ridestinettet i Grønholt Hegn og Grønholt Vang. "Skoven" og rytterne har en fælles interesse i at få ridestierne opgraderet, men der mangler penge og hænder.

Et partnerskab kunne bestå i
- at afsøge forskellige muligheder for økonomisk støtte. Kom gerne med forslag.
- at holde en eller to årlige arbejdsdage i skoven, hvor
vi ryttere bidrager med rydning af grene på stier, afklipning af grene m.m.
"Skoven" leverer evt. redskaber og køretilladelser

I første runde starter vi med Grønholt Hegn. Her eksisterer et kort over ridestierne, som skovfogeden vil sætte en mand på at gennemgå og opmærke med hestesko. Vi skal så finde ud af, hvilke stier der trænger til mere belægning, hvilke der evt. skal sløjfes og måske kan der visse steder etableres nye.
Planen er at gentage projektet i Grønholt Vang. Her findes dog ikke umiddelbart noget ridestikort, men vi er i gang med at få tegnet et op.

Ridning på ridesti. Foto: Anne Johannisson

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om projektet, så det bliver overkommeligt for den enkelte og til fælles glæde for alle Vi vil gerne have lavet en mailliste med alle interesserede, så vi kan kommunikere fremadrettet. Send en mail til Birgit Lehmann: og sæt et kryds i kalenderen d.26/10

Med venlig hilsen turudvalget i Dagfari
Hanne Møller, Liselotte Abildtrup, Vibeke Ellekær,
Claus Toft Olesen og Birgit Lehmann

Dafari logo