Ridestidag i Grønholt Hegn

30-10-2013

Søndag d. 27. oktober afholdt Islænderforeningen Dagfari og Naturstyrelsen Nordsjælland ridestidag i Grønholt Hegn.

Søndag d. 27. oktober afholdt Islænderforeningen Dagfari og Naturstyrelsen Nordsjælland ridestidag i Grønholt Hegn. Der mødte ca. 30 friske ryttere op, og udstyret med save og grensakse fik vi gennemgået og ordnet alle ridestier for nedfaldne og lavthængende grene. Derudover fik vi på dele af ridestinettet lagt grus i de våde og mudrede steder. Naturstyrelsen Nordsjælland vil gerne sige mange tak for den store opbakning og hjælp med ridestierne i Grønholt Hegn.

Vi har aftalt at der bliver en ny ridestidag i Grønholt Vang til foråret 2014.

Ridestierne i andre skove under Naturstyrelsen Nordsjælland kan også trænge til en kærlig hånd. Der kan arrangeres lignede arrangementer andre steder, hvis der er behov for det. Kontakt Skovfoged Torben Hoch om ønsker til ridesti – arbejdsdage på tlf. 21 46 36 37 eller send en mail til:

Frivillige fra Dagfari hjælper med at lave ridesti. Foto: Dagfari

Frivillige fra Islænderforeningen Dagfari bruger en lsøndag i Grønholt Hegn på at gøre ridestierne bedre

Frivillige fra Dagfari hjælper med at lave ridesti. Foto: Dagfari