Stormfald i Nordsjælland

29-10-2013

Oprydning efter Stormfald i gang i Nordsjælland.

Heldigvis blev stormfaldet ikke så voldsomt som frygtet i Nordsjælland. Formiddagens vurdering ligger på ca. 5000 kbm, hvilket svarer til under 10% af et års hugst. Der er faldet en del enkelttræer og nogle steder har hjørner af nåletræsbevoksningerne lagt sig ned. Det er primært i bevoksninger, som for nyligt er blevet tyndet.

Skovarbejderne har været ude siden i morges for at rydde op. Først ryddes der til skovens huse og bygninger, såvel som udlejede ejendomme. Onsdag begynder rydningen langs de offentlige veje, hvor Falck har været tidligt i morges og gjort vejen umiddelbart farbar, men hvor der stadig er stammer og grene i rabatten. Samtidig tages der fat på de vigtigste skovveje.

Skovvej skåret fri af væltet bøgetræ. Foto Anne Johannisson
Skovvej skåret fri for væltet bøgetræ på Søvejen i Gribskov

Hav tålmodighed
Arbejdet er i fuld gang, men hav tålmodighed, der kan godt gå et stykke tid, før alle veje er ryddet. Træerne er faldet spredt over hele enhedens areal, dvs. skovene fra Hundested til Helsingør og fra Nordkysten til nord for Allerød og Kirkelte.

Meld gerne ind til med præcis stedangivelse, hvis der ligger træer til gene. Kald mailen: Væltet træ. Træerne vil derefter blive prioriteret og taget i den rækkefølge, der vil være hensigtsmæssig for arbejdsgangen.

De faldne træer vil i øvrigt øge andelen af dødt ved i skovbunden. Det vil på længere sigt være til gavn for en rigere natur.

Pas på
Selvom stormen har lagt sig, kan der stadig vælte træer eller falde grene ned. Mange steder hviler væltede træer i andre træer og nogle steder hænger knækkede grene ud over skovveje og stier. DMI lover fortsat en del blæst de næste dage, hvilket kan betyde at disse træer og grene kan falde ned. Hold derfor afstand til sådanne træer og grene.

Knækket gren: Foto Anne Johannisson
Knækket gren fra egetræ hænger ud over skovvej

Hvilende træ: Foto Anne Johannisson
Væltet træ hviler i andre unge egetræer