Brunsttid i bisonflokken

19-09-2013


Bisontyren i Almindingen har til fulde bevist sin gode forplantningsevne, som resulterede i bisonkalven som blev født i sommer. I september måned sidste år blev bisontyren observeret interesseret i et par af bisonkøerne. Da man ikke kan se på en bisonko, om den er drægtig eller ej, var det først 9 måneder senere, da kalven var født, at man kunne konstatere, at hannens aktiviteter havde båret frugt.
Bisontyren er født i 2008 og er i dag 5 år gammel. En bisontyr er kønsmoden, når den er 4-5 år gammel, men den får normalt ikke mulighed for at parre, fordi der ofte vil være dominerende ældre hanner rundt om de kønsmodne køer. Så de unge hanner må vente et par år, til de er blevet større og mere modne og kan tage konkurrencen op med de ældre tyre.
Bisontyren i Almindingen har ingen konkurrenter - han er helt alene om de brunstige hunner. Men han skal hele tiden være meget opmærksom på, hvornår hunnerne kommer i brunst. Perioden er nemlig ganske kort – kun mellem 1 og 3 dage og ligger ofte i september måned.

Lugten har betydning
Han lugter sig frem til hunnens brunst, og for at ”smage” rigtig på lugten laver han en grimasse, som kaldes flehmen. Han lægger hovedet tilbage, åbner munden og krænger overlæben bagud. På denne måde åbner han for sine lugteorganer og kan registrere om hunner er i brunst. Når en hun er i brunst, følger tyren hende, og han forlader han hende ikke de næste par dage. Han har slet ikke tid til hverken at spise eller hvile. Han grynter, fnyser, urinerer og skraber i skovbunden. Når det rette tidspunkt indfinder sig for selve parringen, springer han på den brunstige ko og efter få sekunder, er den affære slut. En ny brunstig hun venter måske.
Det er spændende at se, hvad der sker i år. Bisonhunnerne har alle den rigtige alder og kan potentielt blive parret. Hunnerne er fra henholdsvis 2006, 2007, 2009 og 2010, og en bisonko er kønsmoden, når den er 3-4 år gammel.

Flokken
Indtil videre har hannen været en del af flokken, men når hunnerne efterhånden får flere kalve, vil man se en mere normal flokopdeling. I sommerhalvåret vil hannerne gå for sig selv og hunflokken med kalve vil gå samlet. Først når det bliver vinter kobler hannerne sig til flokken. Ofte vil man se hele gruppen samlet kredse rundt om de gode ædesteder eller særlige vinterfodringspladser.

Ikke særligt aggressive
Bisonoksen er Europas største pattedyr. Både køer og tyre har horn, men bisonokserne er meget fredelige dyr. Slåskampe ses sjældent. Den dominerende tyr behøver blot at grynte for at få sin vilje. Hverken voldsomme eller rituelle kampe ses normalt blandt bisoner. Det er simpelt hen ikke en del af deres naturlige adfærd.

Første bornholmske bidrag til bisonbestanden
Den europæiske bison er på den internationale rødliste over globalt truede dyrearter. Verdens samlede bestand er kun ca. 4.000 dyr. Den lille bisonkalv fra i år og de forhåbentlig fremtidige kalve er et vigtig bornholmsk bidrag til den europæiske bisons overlevelse.